Disclaimer


Medior Computing vult de informatie op deze website geregeld aan. Ondanks de zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of misschien onjuist is.


Medior Computing sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen.


Wanneer u meent dat de informatie onjuist wordt weergegeven stellen wij uw reactie op prijs. Bij voorkeur mailt u uw bevindingen.

Wij zullen, waar wenselijk, uw informatie verwerken.