Workshop “Veilig internetbankieren” (voor beginners)


Meer en meer bankfilialen worden gesloten. De klant moet mondig genoeg zijn om de bankzaken via internet te

regelen, vinden de banken. De banken hebben in samenwerking met de consumentenbond, afspraken

gemaakt en regels opgesteld. Als u zich daar niet aan houdt bent u volgens hen in gebreke en wordt u grove

nalatigheid verweten. U dient aan te tonen dat u er alles aan heeft gedaan om veilig te bankieren.

De omgekeerde wereld, maar u moet het er vooralsnog mee doen.


Is deze workshop geschikt voor mij?

Deze workshop is geschikt voor de beginnende computergebruiker en degene die de eerste stap zetten in het internetbankieren.

Wij leren u stap voor stap en op een duidelijke wijze hoe u uw bankzaken regelt. Daarbij ligt het accent natuurlijk op het veilig werken. Wat moet u doen en … waar moet u op letten en wat u vooral NIET moet doen.


Wat krijg ik voor m'n geld?


Wat leer ik in deze workshop?