Cursus “tekstverwerking met MS Word” (voor beginners)


Word is één van de bekendste tekstverwerkers en komt uit de stal van Microsoft. Met een

tekstverwerker kunt u brieven en notulen schrijven, kaartjes maken, adresetiketten printen, enzovoort.


Is deze cursus geschikt voor mij?

Deze cursus is geschikt voor de beginner die nog niet eerder met een tekstverwerker heeft gewerkt.  

Na deze cursus bent u een professionele tekstverwerker.


Wat krijg ik voor m'n geld?


Wat leer ik in deze cursus?