Terug
Home
Over ons
Particulieren
Bedrijfsleven
Overige diensten
Contact
Inschrijfformulier
Cursusvoorwaarden
Aanmelding en betaling voor cursussen en/of workshops

1. Inschrijving voor een cursus of workshop kan geschieden door gebruikmaking van het inschrijvingsformulier via de website van Medior Computing of door middel van een door u ondertekend inschrijvingsformulier. Dit formulier kunt u bij ons aanvragen.
2. U verklaart door uw aanmelding bekend te zijn en akkoord te gaan met alle gegevens ten aanzien van de ingeschreven cursus en/of workshop;
3. U verbindt zich voor de gehele cursus en/of workshop en verplicht zich tot het betalen van het gehele cursusgeld of vergoeding voor het volgen van de workshop;
4. U verklaart tevens dat u binnen vijf dagen na uw aanmelding 25% van het cursusgeld zult overmaken op bankrekening 1026.83.433 t.n.v. Medior Computing te Groningen.
5. Het restant van het cursusgeld dient u voor of tijdens de eerste les te voldoen.

Annuleringskosten
Bij annulering van gereserveerde lessen zullen u de volgende kosten in rekening worden gebracht:
1. Bij annulering tussen vier weken en twee weken voor aanvang van de cursus: 25%
2. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de cursus: 50%
3. Bij annulering na aanvang van de cursus: 100%
4. Bij een door u gewenste verplaatsing van de cursus minder dan twee weken vóór de start van de cursus zal 35% extra kosten in rekening worden gebracht. Verplaatsing kan alleen als Medior Computing u in alle redelijkheid een andere cursusdatum kan aanbieden.

Indien de cursist wegens zwaarwegende persoonlijke omstandigheden niet in staat is de cursus of workshop op de vastgestelde datum te volgen zal restitutie van het betaalde bedrag plaatsvinden.

Annulering door Medior Computing
Medior Computing behoudt het recht om bij onvoldoende deelname, ziekte van de docent of ingeval van andere onvoorziene omstandigheden de cursus of workshop te annuleren of te verschuiven naar een andere datum.
Cursusvoorwaarden