Winkelwagen

Cursusvoorwaarden
Cursusvoorwaarden
Aanmelding en betaling voor cursussen en/of workshops

1.        Inschrijving voor een cursus of workshop vindt plaats via deze webwinkel van Medior Computing of door middel van een door u ondertekend inschrijvingsformulier. Dit formulier kunt u bij ons aanvragen.
2.        U verklaart door uw aanmelding bekend te zijn en akkoord te gaan met alle gegevens ten aanzien van de ingeschreven cursus en/of workshop;
3.        U verbindt zich voor de gehele cursus en/of workshop en verplicht zich tot het betalen van het gehele cursusgeld of vergoeding voor het volgen van de workshop;
4.        U dient het verschuldigde cursusgeld  uiterlijk tien dagen voor de startdatum van de cursus over te maken op bankrekening 1026.83.433 t.n.v. Medior Computing te Bedum;

Annuleringskosten
Bij annulering van de cursus of workshop nadat de cursus is gestart, wordt het cursusgeld niet gerestitueerd. Echter, indien de cursist wegens zwaarwegende persoonlijke omstandigheden niet (meer) in staat is de cursus of workshop op de te volgen zal restitutie van het cursusgeld plaatsvinden. 
De reeds gevolgde lessen, het lesboek en eventuele andere verstrekte middelen worden op het cursusgeld in mindering gebracht.


Annulering door Medior Computing
Medior Computing behoudt het recht om bij onvoldoende deelname, ziekte van de docent of ingeval van andere onvoorziene omstandigheden de cursus of workshop te verschuiven naar een andere datum. Medior Computing verplicht zich om u in dat geval vroegtijdig te informeren. Wanneer de deelnemer het niet schikt om op de alternatieve datum de cursus of workshop te volgen, zal het cursusbedrag volledig worden teruggestort. Er wordt echter een uiterste inspanning gedaan om de docent te vervangen. 

Aansprakelijkheid
Medior Computing aanvaard geen aansprakelijkheid bij eventuele ontstane schade van de deelnemer.