Terug
Home
Over ons
Particulieren
Bedrijfsleven
Overige diensten
Contact
Inschrijfformulier
Cursusvoorwaarden
Algemeen
Word is het tekstverwerkingsprogramma van Microsoft. U kunt hiermee brieven en notulen schrijven, kaartjes maken, adresetiketten printen, enzovoort. Word is een van de bekendste tekstverwerkers.
Een ander programma welke nagenoeg hetzelfde kan is het gratis programma  Writer een module van het Open Office pakket. Medior Computing verzorgt ook deze cursus.

De basis
Om goed te kunnen omgaan met dit programma zult u onder andere leren welke betekenis de menu’s hebben, waarvoor de liniaal dient en hoe u uw tekst een ander lettertype kunt geven. Wij zullen uitgebreid stil staan bij een aantal mogelijkheden die dit programma u op dit vlak biedt. Door oefening leert u deze belangrijkste mogelijkheden te hanteren.

Uw tekst opmaken en indelen
Het met behulp van de muis verplaatsen en ook het indelen van tekst, komen uitgebreid aan de orde. Hierbij wordt ook ruim aandacht besteed aan de opmaak (alinea’s, kop- en voetteksten, vet, cursief, kleur geven aan uw tekst, enzovoort) van uw document. U wilt immers met uw documenten goed voor de dag komen!

Spellingcontrole
Omdat u echt zeker wilt weten dat uw tekst foutloos is geschreven schenken wij de nodige aandacht aan de spelling- en grammaticacontrole.

Mailing
Misschien wilt u graag uw adressenbestand in de tekstverwerker bijhouden zodat u hiervan automatisch etiketten kunt maken of de adressen in uw brieven wilt kunnen invoegen. Ook dit behandelen we. Verder gaan we bezig met kolommen, tabellen, het gebruiken van exotische lettertypes, invoegen en bewerken van afbeeldingen, symbolen en andere leuke dingen.
Nadat u uw tekst hebt gemaakt leert u alles mooi af te drukken op uw printer of te mailen naar iemand anders.

Werkwijze
Ook deze computercursus wordt qua tempo helemaal aangepast aan het tempo van u.
In heldere woorden en met geduld leren we u hoe alles werkt. In deze cursus zal veel geoefend worden. Oefening baat kunst, nietwaar?

Wat moet u al kunnen?
Om deze cursus goed te kunnen volgen moet u al een beetje kennis hebben van de computer. U moet de PC op kunnen starten, weten wat vensters zijn en hiermee kunnen werken, het toetsenbord kennen en kunnen omgaan met de muis.

Ondersteuning
Gedurende een maand na de cursus krijgt u gratis ondersteuning door middel van de telefoon, e-mail en indien mogelijk via het internet (ondersteuning op afstand).

U zou evt. eerst onze ‘Basiscursus PC kunnen volgen.

Medior Computing verstrekt u ook een CD met oefeningen en gratis programma’s.

Klik hier voor de prijslijst.

Klik hier om u aan te melden voor deze cursus.
Cursus tekstverwerking met Word of Writer